למה חשוב לשמור על דירוג אשראי גבוה?

דירוג האשראי האישי הפך לאחד הגורמים המשמעותיים ביותר בחייהם הפיננסיים של אזרחים רבים. ציון זה, המכונה גם BDI (Bloated Debt Index), משקלל את הערכת מהימנותו הפיננסית של הלקוח והסיכון הכרוך בהלוואת כספים לו. דירוג אשראי גבוה יכול לפתוח דלתות רבות להזדמנויות כלכליות וחסכון כספי ניכר, ומשום כך חשוב להקפיד על שמירתו ברמה גבוהה ככל האפשר.

 

מדוע דירוג האשראי כה משמעותי?

דירוג האשראי הוא ציון מספרי המחושב על בסיס היסטוריית התשלומים, יתרות החובות, משך זמן פתיחת קווי אשראי וגורמים נוספים. ככלל, ציון גבוה יותר משקף מהימנות פיננסית גבוהה יותר של הלקוח בעיני הגופים המלווים. בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח וגופים עסקיים רבים, נוהגים להתחשב בדירוג זה בעת קבלת החלטות על מתן אשראי, הלוואות ותנאים שונים.

דירוג אשראי אישי

 

השלכות על קבלת אשראי והלוואות

השפעתו המרכזית של דירוג האשראי באה לידי ביטוי בתחום ההלוואות ומסגרות האשראי. לקוחות בעלי דירוג גבוה נהנים מסיכויים משופרים לקבלת אשראי, מהיקפי הלוואה גדולים יותר ומתנאי ריבית וחזרה אטרקטיביים יותר. לעומת זאת, דירוג נמוך עלול להוביל לדחיית בקשות אשראי או למתן תנאים מכבידים ומעמיסים יותר. איך בודקים דירוג אשראי? חברות ייעודיות כמו: Experian ו-TransUnion מספקות דוח אשראי מפורט שניתן לבדוק אחת לשנה ללא עלות.

 

עלויות ביטוח, שכירות ועוד

חשוב לזכור כי השפעת דירוג האשראי אינה מוגבלת אך ורק לתחום ההלוואות והאשראי הבנקאי. גם חברות ביטוח, חברות תקשורת, חברות השכרת דיור ואף מעסיקים פוטנציאלים רבים, נוהגים לבחון את הדירוג כחלק מהשיקולים עבור תעריפים, תנאי שירות והחלטות העסקה. ברוב המקרים, דירוג אשראי גבוה יזכה את הלקוח בהנחות משמעותיות וריביות נמוכות יותר, בעוד שדירוג נמוך עלול להעלות באופן ניכר את עלויות השירותים השונים.

ציון מספרי

 

המחיר הגבוה של דירוג ירוד

התמונה המצטיירת היא כי דירוג אשראי נמוך עלול למעשה לחסום אפיקי הכנסה ולעלות הון רב לאדם. לאורך זמן, ההבדלים בין ההטבות וההזדמנויות הפיננסיות הניתנות לבעלי דירוג גבוה לעומת אלו הניתנות לבעלי דירוג נמוך, עלולים להגיע לפערים של עשרות או אף מאות אלפי שקלים. על כן, חשוב להקפיד על שמירת דירוג אשראי גבוה באופן עקבי ומתמשך.

 

דרכים לשמירה על דירוג גבוה

למזלנו, קיימים צעדים פשוטים יחסית שניתן לנקוט על מנת לשמר דירוג אשראי גבוה. בין הצעדים החשובים ניתן למנות תשלום חובות בזמן ובמלואם ללא פיגורים, הפחתת יתרות חוב קיימות ככל הניתן, הימנעות מצריכת אשראי לא מבוקרת והקפדה על מעקב שוטף אחר נתוני הדוח האשראי האישי, תוך תיקון של כל שגיאה המופיעה בו.

 

לסיכום

דירוג האשראי האישי הוא מרכיב מכריע המשפיע על יכולתם של אזרחים רבים לנהל חיים כלכליים ופיננסיים תקינים, נוחים ומשגשגים. ציון גבוה מקל באופן משמעותי על קבלת אשראי והלוואות במיטביות התנאים, מוזיל עלויות רבות ומאפשר חיסכון כספי ניכר בטווח הארוך. משום כך, מוטל על כולנו להקפיד על התנהלות פיננסית אחראית וזהירה, תשלום חובות כסדרם, ומעקב שוטף אחר הדירוג האשראי על מנת לשמור עליו ברמה גבוהה.

קבלת אשראי והלוואות

דירוג אשראי גבוה
מה היה לנו עד כה?