איך מחשבים שווי נכסים בהליכי חדלות פירעון?

כאשר אדם או עסק נכנסים להליכי חדלות פירעון, קביעת שווי הנכסים היא חלק מרכזי בתהליך. עורך דין חדלות הפירעון שמונה לפקח על התיק חייב לזהות את כל הנכסים שבבעלות הצד החדל פירעון, ולהקצות ערך כספי לכל פריט. זה מספק תמונה מלאה של סך הנכסים הזמינים כדי לסייע בהסדרת חובות. עם זאת, חישוב שווי הנכס יכול להיות מורכב, שכן חלים עקרונות הערכת שווי שונים בהתאם לסוג הנכס

 

מהו חישוב של שווי נכסים מוחשיים בהליך חדלות פירעון?

עבור נכסים מוחשיים כמו רכוש, כלי רכב, מלאי וציוד, נקודת המוצא בחישוב ערכם בהליך חדלות פירעון, היא בדרך כלל שווי שוק. פירוש הדבר הוא להעריך את מחיר המכירה הריאלי שהנכסים יכולים להביא. העוסק בחדלות פירעון עשוי להתייעץ עם מאגרי תמחור, לבקש הערכות עצמאיות או לקבל הצעות מקונים פוטנציאליים. עם זאת, ייתכן שיהיה צורך להתאים את שווי השוק כדי להתחשב בנסיבות כמו שוק מוצף או מכירה במצוקה שעלולה להוריד את המחיר שניתן להשיג. המצב והתפקוד של נכסים מוחשיים משפיעים אף הם על הערכות השווי.

 

מה קורה עם נכסים בלתי מוחשיים שאת השווי שלהם צריך לחשב?

נכסים בלתי מוחשיים כגון קניין רוחני, רישיונות, סימני מסחר או השקעות, דורשים שיטות הערכה מיוחדות יותר. אלה עשויים להסתמך על תחזיות תזרים מזומנים מוזלות, השוואת ביצועים לסטנדרטים בתעשייה או חישוב עלות רכישה בניכוי פחת. לעתים קרובות נדרשים מודלים מורכבים וניתוח פיננסי, עם תשומה של מומחים חשבונאיים וטכניים. יש להביא בחשבון גם רווחים שוטפים או תמלוגים הקשורים לנכסים בלתי מוחשיים.

 

האם אפשר לחשב שווי נכסים שנסחרים בשוק ההון?

עבור מכשירים פיננסיים כמו מניות, אג"ח או נגזרים, מחירי שוק עדכניים מגדירים בדרך כלל ערך. אם הנכסים נסחרים בבורסה מוכרת, נתוני העסקאות האחרונות מספקים בדרך כלל הערכות שווי אובייקטיביות. מכשירים אחרים יכולים להיות קשים יותר להערכה, ואולי מחייבים שירותי הערכת שווי מקצועיים. אותם עקרונות חלים על הערכת שווי חובות של צדדים שלישיים לעיזבון חדל הפירעון.

 

מה ההבדל בין חישוב שווי נכסים בארץ ובחו"ל?

במקרים מסוימים, נכסים המוחזקים בחו"ל או משועבדים באינטרסים ביטחוניים כמו משכנתאות, עשויים לדרוש גישות ספציפיות לקביעת שווי ההון העצמי הנקי. ייתכן שיהיה צורך בהתאמות גם כאשר קיימים נכסים בבעלות משותפת. לכן, הערכת שווי נכסים בחדלות פירעון עוקבת אחר מתודולוגיות סטנדרטיות, אך דורשת גם התאמה לנסיבות הייחודיות של כל מקרה. על ידי תיעוד קפדני של כל הנכסים והשגת הערכות שווי מהימנות, מטפל חדלות הפירעון יכול להוכיח שהם פעלו לטובת הנושים.

 

מהו מבחן המאזן בחישוב שווי נכסים בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל?

מבחן המאזן משווה את סך נכסיו של החייב מול סך התחייבויותיו. חדלות פירעון מצוינת כאשר סך ההתחייבויות עולה על סך הנכסים. שיטה זו מתמקדת בערך הנוכחי של הנכסים, ומספקת תמונת מצב של מצבו הפיננסי של החייב ברגע מסוים.

בניגוד למבחן המאזן, מבחן תזרים המזומנים מעריך את יכולתו של החייב לעמוד בהתחייבויות עם מועד פירעון. שיטה זו עוסקת פחות בערכם המיידי של הנכסים, ויותר בכדאיות הפיננסית השוטפת של החייב, וביכולתו לייצר תזרים מזומנים מספיק לכיסוי חובות.

 

באיזו גישה משתמשים כיום כדי לחשב שווי נכסים?

בנוסח הסופי של חוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, שני המבחנים משמשים כאמצעי חלופי להגדרת חדלות פירעון. גישה כפולה זו נותנת מענה לתרחישי חדלות פירעון שונים ומספקת הערכה מקיפה יותר.

לפי סעיף 227 לחוק, נכסים, לרבות קרנות פנסיה, נמכרים לצורך פירוק והקלה על החזר החוב. על תהליך זה אחראי הנאמן המנהל את עיזבון חדל הפירעון. במקרה של התלבטות, ליווי עו"ד חדלות פירעון מקצועי – אורי גילת בהחלט יכול לסייע.

 

מכירת נכסים זוגיים ומגורים

בדרך כלל, ניתן למכור נכסים בקרן פנסיה של חייב ללא אישור מיוחד של בית המשפט. עם זאת, הוראות ספציפיות מסדירות את מכירת מקום המגורים העיקרי של החייב. בנוסף, סעיף 229 מחייב את אישור בית המשפט למכירת בית מגורים של חייב, ומבטיח שלחייב ולמשפחה יהיה סידור מגורים חלופי מתאים לאחר המכירה. לשם השוואה, אם לנכס יש משכון, ההוראות התקניות של סעיף 229 אינן חלות. במקום זאת, נשקלות תקנות חובות מובטחים ונורמות חלופיות לפתרון מגורים.

 

איך מחשבים שווי נכס של חייבים בדיור מוגן?

בעבר נהנו חייבים במעמד "דייר מוגן" מהגנה נרחבת מכוח חוק הגנת הדייר, שהשפיעה על שווי שוק המקרקעין של נכסיהם. עם זאת, החוק החדש משנה זאת, ומאפשר מכירה של נכסים כאלה כפנויים, מה שעשוי להגדיל את שווי השוק שלהם. שינוי זה נותן מענה לאתגר של מימוש מספיק ערך מנכסים אלה לכיסוי חובות.

שיקולים מעשיים בהערכת שווי נכסים

  • תנאי שוק

שווי הנכסים, בעיקר הנדל"ן, מושפע מתנאי השוק הנוכחיים. יש לקחת בחשבון את הפוטנציאל לתנודות בערכי שוק בתהליך הערכת השווי.

  • הערכת מומחים

הערכות מקצועיות נחוצות לרוב כדי לקבוע את שווי השוק ההוגן של נכסים מורכבים, כגון נדל"ן או אחזקות עסקיות.

  • השלכות משפטיות ופיננסיות

הבנת ההשלכות המשפטיות והפיננסיות, במיוחד לגבי משכנתאות, משכון ושכירות מוגנת, היא חיונית בהערכת שווי נכסים.

  • זכויות החייב

התהליך מכבד את זכויות החייב, ומבטיח שפירוק נכסים לא יגרום למצוקה מיותרת, במיוחד לגבי מגורים ראשוניים.

 

כך תבצעו את החישוב הנכון עבורכם

היישום של מבחני המאזן ותזרים המזומנים, לצד הוראות חוק ספציפיות לסוגי נכסים שונים, מהווה בסיס לתהליך. הבנת שיטות אלו ויישומן בתרחישים שונים, היא מפתח עבור בעלי עניין המעורבים בהליכי חדלות פירעון. לבסוף, המטרה היא להשיג פתרון הוגן ומכבד.

מה היה לנו עד כה?
איך לבחור עו"ד צבאי מקצועי

שירות צבאי טומן בחובו אתגרים רבים, ביניהם גם התמודדות עם הליכים משפטיים. בין אם מדובר בעבירה פלילית, עתירה מנהלית או הליכים משמעתיים, חשוב להיעזר בשירותיו

קרא עוד »
ניהול מלאי חומרה ותוכנה

המחשב הוא המצאה מופלאה, שמאפשרת לאנושות לבצע פעולות שבעבר נחשבו לדמיוניות. עם זאת, גם למחשב יש גבולות הנוגעים לכמות המידע והתוכן שהוא יכול להכיל, לכן

קרא עוד »